Liên hệ

Nhà Hàng Hai Lúa Ninh Hòa

 Địa chỉ: Tổ dân phố 4, đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh,Tx Ninh Hòa, Ninh Hòa, Khánh Hòa
 Điện thoại: 0901901868
 Email: ninhquocdat1982@gmail.com
 Website: https://hailuaninhhoa.com